Ημερίδα Ευζωίας – Animal Welfare Meeting // IVSA Thessaloniki

Στις 3 Νοεμβρίου είχα την τιμή να μοιραστώ μερικές πληροφορίες σχετικά με την ευζωία των παραγωγικών ζώων με τους φοιτητές του τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την IVSA Θεσσαλονίκης που διοργάνωσε για ακόμη μία φορά μια πολύ χρήσιμη εκδήλωση για τους μελλοντικούς κτηνιάτρους, όπως επίσης και τις εξαιρετικές επιστήμονες κ. Αναστασία Τσιγκοτζίδου και κ. Ρόζα Λαγουδάκη για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους σχετικά με την ευζωία των ζώων εργαστηρίου! Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φοιτητές του τμήματος που αφιέρωσαν λίγο από τον ήδη περιορισμένο ελεύθερο χρόνο τους για να παρευρεθούν στην ημερίδα, καθώς και για την ενεργή συμμετοχή τους με ερωτήσεις και σχόλια σχετικά με τις παρουσιάσεις. Η ηλεκτρονική μου διεύθυνση είναι πάντα ανοικτή προς όλους σας για ερωτήσεις!

Μπορείτε να κατεβάσετε την παρουσίαση σε μορφή pdf στα Ελληνικά. Οι παρουσιάσεις της ημερίδας βρίσκονται αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ.


On November 3rd I had the honor to present some information regarding farm animal welfare to the students of the School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki. I would like to thank IVSA Thessaloniki for organizing yet another very useful event for future veterinarians, as well as the outstanding scientists Anastasia Tsingotjidou and Rosa Lagoudaki for their truly interesting presentations regarding laboratory animal welfare! A big thank you goes to all the veterinary students that devoted some of their already restricted free time to attend the meeting, and also for their active participation with questions and comments on the presentations. My email is always open to all of you for questions!

You can download the presentation in pdf format in English and in Swedish.

Launching “Quick Cow Tips!”

Started a small series of cattle topics with easy-to-follow instructions for farmers, based on detailed posts hosted at the blog. There’s three topics for the time being: oral electrolyte treatment for calves with diarrhea, fixing stiff legs in newborns and minor injury how-to. 🙂

Anyone having cows and feeling like they need some quick reminders can access the files here: http://blog.thunderkit.net/2016/07/05/launching-quick-cow-tips/

Fellow vets are more than welcome to share thoughts for improvement. 🙂